Vatnsfell Power Station

Vatnsfell Power Station

The Vatnsfell Station began operations in 2001, with construction work beginning in 1999. The station’s capacity is 90 MW, and it is the northernmost power station in the Thjórsá and Tungnaá River area. Vatnsfell Station utilises the head in the diversion canal between the Thórislón Reservoir and Sigalda Station’s reservoir Krókslón. Unlike the other stations, it only produces electricity during winter.

45 MW
Hydropower
45 MW
45 MW
Hydropower
45 MW
90 MW
90 MW
Installed capacity
2 x 45 MW
2 Francis turbines
490 GWh p.a.
Generation capacity
65 m
Total head
160 m3/s
Maximum flow
2001
Brought online

Catchment Area

Thjórsá and Tungnaá Catchment Area

There are six hydropower stations in the catchment area of Rivers Thjórsá and Tungnaá: Búrfell, Sultartangi, Hrauneyjafoss, Vatnsfell, Sigalda and  Búdarháls, with combined energy of 935 MW. Water for all the power stations is provided by three main reservoirs, Thórisvatn, Hágöngulón and Kvíslarveita, along with smaller reservoirs connected with each station.

Lake Thórisvatn, Iceland’s largest lake, is the largest reservoir and an important part of Landsvirkjun’s utility system. All water accumulated in Kvíslarveita and Hágöngulón reservoirs runs through Lake Thórisvatn.

Lake Thórisvatn became a reservoir with the harnessing of River Thjórsá at Búrfell Mountain in 1970-1972. River Kaldakvísl was diverted into the lake at the northern edge of the lake and a controlled outflow constructed at the southern edge.

A canal was dug from the lake and a concrete gate structure built in the canal to manage the flow rate. The canal is named the Vatnsfell Canal, and carries water from Lake Thórisvatn through the Vatnsfell Station into the Krókslón Reservoir above the Sigalda Station, and from there to other stations further down in the catchment area.

Work on the Kvíslaveita Reservoir began in 1980 and was completed in 1997. Kvíslaveita is the collective name for the dams, canals, bottom outlets and gate structures that manage the flow rate from the River Thjórsá and its tributaries into Lake Thórisvatn.

The Háganga Reservoir was constructed in 1997–1999 and covers an area of 27 km2. Its purpose is to increase the efficiency of the catchment area of River Kaldakvísl. During the summer months, water accumulates in the Hágöngulón Reservoir, with very little water flowing down the Kaldakvísl riverbed.

Specifications

Afl og orka
Hönnunarfallhæð: 64,6 m
Afl véla, gerð: 2 x 45 MW, Francis
Orkugeta: 430 GWst/ári
Rennsli
Vatnasvið: 2500 km2
Meðalrennsli: 80 m3/sek
Virkjað rennsli: 160 m3/sek
Miðlunarlón
Flatarmál Vatnsfellslóns: 0,6 km2
Miðlunarrými: 3,2 Gl
Hæsta vatnsborð: 563 m y.s.
Lægsta vatnsborð: 556 m y.s.
Stíflur
Heildarlengd stíflna: 1130 m
Lengd aðalstíflu: 750 m
Mesta hæð aðalstíflu: 30 m
Krónuhæð aðalstíflu: 565,5 m y.s.
Lengd hærri hliðarstíflu: 300 m
Mesta hæð hærri hliðarstíflu: 10 m
Lengd lægri hliðarstíflu: 80 m
Mesta hæð lægri hliðarstíflu: 4 m
Aðrennslisskurður
Lengd: 700 m
Botnhæð: 549 m y.s.
Botnbreidd við lón: 14 m
Botnbreidd við inntak: 25 m
Mesta dýpt: 25 m
Botnrás
Stokkur: 3,70 x 4,15 m
Mesta rennsli við vatnsborð í 563,0 m y.s.: 255 m3/sek
Lengd: 92 m
Yfirfall
Minnsta breidd: 10 m
Mesta breidd: 45 m
Þrýstipípur (2 stk)
Þvermál: 4,5 m
Lengd: 126 m
Stöðvarhús
Hæð: 35 m
Lengd: 47 m
Breidd: 25 m
Rofa- og tengivirkishús
Hæð: 15 m
Lengd: 20 m
Breidd: 18 m
Tengivirki: SF6
Aðalspennar: 2 x 50 MVA
Frárennslisskurður
Lengd: 2400 m
Mesta dýpt: 30 m
Mesta botnbreidd: 15 m
Venjulegt vatnsborð við stöðvarhús: 497,7 m y.s.
Venjulegt vatnsborð við Krókslón: 496,5 m y.s.
Helstu magntölur
Gröftur: 2.000.000 m3
Fyllingar: 500.000 m3
Steinsteypa: 37.000 m3
Hönnun bygginga og vélbúnaðar: Hönnun hf
Hönnun rafbúnaðar: Rafhönnun
Arkitektar: Gláma-Kím
Helstu verktakar
Byggingarvinna: Arnarfell ehf
  Íslenskir Aðalverktakar hf
Vél- og rafbúnaður: GE Hydro, Kanada og Clemessy, Þýskalandi
Lokur og þrýstivatnspípur: Alstom Hydro, Frakklandi
Eftirlit með framkvæmdum: Lahmeyer International, VSÓ ráðgjöf ehf. og Almenna verkfræðistofan hf.